สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลานสัก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 19 กรกฎาคม 2562 30 0 10 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 2 สิงหาคม 2562 250 59 1 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 5 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 6 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 7 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 8 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 12 สิงหาคม 2562 220 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 9 กันยายน 2562 120 100 0 1 101 101 0 13 0 88 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 10 กันยายน 2562 120 100 0 6 106 106 0 2 0 104 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 11 กันยายน 2562 120 100 0 0 100 100 0 18 0 82 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 12 กันยายน 2562 120 100 1 4 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 26 กันยายน 2562 270 137 0 17 154 154 0 11 0 143 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 27 กันยายน 2562 290 148 0 11 159 159 0 5 0 154 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 28 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 29 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ