สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านไร่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 อบต.หนองจอก 16 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 วัดห้วยแห้ง 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 วัดห้วยแห้ง 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 อบต.บ้านบึง 2 สิงหาคม 2562 200 195 0 0 195 195 0 20 0 175 รายชื่อ
26 อบต.บ้านบึง 6 สิงหาคม 2562 200 87 0 0 87 87 0 34 0 53 รายชื่อ
27 อบต.บ้านไร่ 7 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 อบต.บ้านไร่ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 อบต.บ้านไร่ 9 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 อบต.บ้านไร่ 13 สิงหาคม 2562 240 161 1 3 165 165 0 11 0 154 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 14 สิงหาคม 2562 300 16 0 0 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
32 อบต.บ้านไร่ 14 สิงหาคม 2562 240 239 0 1 240 240 0 45 0 195 รายชื่อ
33 อบต.บ้านไร่ 15 สิงหาคม 2562 100 84 0 0 84 84 0 2 0 82 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 15 สิงหาคม 2562 200 0 0 15 15 15 0 15 0 0 รายชื่อ
35 อบต.หนองจอก 16 สิงหาคม 2562 200 200 0 0 200 200 0 0 0 200 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 16 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 20 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 อบต.หนองจอก 20 สิงหาคม 2562 250 209 0 0 209 209 0 0 0 209 รายชื่อ
39 อบต.หนองจอก 21 สิงหาคม 2562 200 4 0 0 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
40 อบต.หนองจอก 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 อบต.หนองบ่มกล้วย 27 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 อบต.หนองบ่มกล้วย 28 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 30 สิงหาคม 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 วัดอุดมสุข 4 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 วัดห้วยแห้ง 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 วัดห้วยแห้ง 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 วัดห้วยแห้ง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 อบต.เจ้าวัด 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 วัดเจ้าวัด 12 กันยายน 2562 320 111 0 0 111 111 0 24 0 87 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 อบต.เจ้าวัด 13 กันยายน 2562 200 200 0 3 203 203 0 35 0 168 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 16 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 หมู่ 5 ตำบลวังหิน 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 หมู่ 5 ตำบลวังหิน 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 อบต.หนองบ่มกล้วย 19 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 โรงเรียนหูช้าง ต.หูช้าง 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 โรงเรียนหูช้าง ต.หูช้าง 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 โรงเรียนหูช้าง ต.หูช้าง 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ศูนย์เรียนรู้ อบต.คอกควาย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 อบต.คอกควาย 27 กันยายน 2562 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ศูนย์เรียนรู้ อบต.คอกควาย 27 กันยายน 2562 280 210 0 15 225 225 0 48 0 177 รายชื่อ
79 อบต.คอกควาย 1 ตุลาคม 2562 250 196 0 28 224 224 0 119 1 104 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 อบต.คอกควาย 2 ตุลาคม 2562 250 116 0 14 130 130 0 56 1 73 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 3 ตุลาคม 2562 230 205 0 18 223 223 0 22 0 201 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 4 ตุลาคม 2562 200 138 0 28 166 166 0 9 0 157 รายชื่อ
87 อบต.คอกควาย 4 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 7 ตุลาคม 2562 240 208 0 17 225 225 0 22 0 203 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน 8 ตุลาคม 2562 240 211 0 41 252 252 0 2 0 250 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน 9 ตุลาคม 2562 240 183 0 84 267 267 0 6 0 261 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 9 ตุลาคม 2562 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 ตำบลทัพหลวง 11 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 อบต.หนองบ่มกล้วย 11 ตุลาคม 2562 342 327 0 36 363 363 0 28 0 335 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 15 ตุลาคม 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 ตำบลทัพหลวง 15 ตุลาคม 2562 280 256 0 55 311 311 0 0 0 311 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 ตำบลทัพหลวง 16 ตุลาคม 2562 250 335 0 92 427 427 0 71 0 356 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
102 อบต.หนองบ่มกล้วย 17 ตุลาคม 2562 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
104 ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 ตำบลทัพหลวง 18 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 วัดห้วยแห้ง 22 ตุลาคม 2562 200 195 0 239 434 434 0 53 0 381 รายชื่อ
106 วัดห้วยแห้ง 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 โรงเรียนหูช้าง ต.หูช้าง 24 ตุลาคม 2562 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 หมู่ 5 ตำบลวังหิน 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 โรงเรียนหูช้าง ต.หูช้าง 25 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 หมู่ 5 ตำบลวังหิน 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 หมู่ 5 ตำบลวังหิน 29 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 29 ตุลาคม 2562 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 โรงเรียนหูช้าง ต.หูช้าง 5 พฤศจิกายน 2562 550 372 0 0 372 372 0 372 0 0 รายชื่อ
116 หมู่ 5 ตำบลวังหิน 6 พฤศจิกายน 2562 400 259 0 0 259 259 0 259 0 0 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 28 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ