สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองขาหย่าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 5 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 12 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 19 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 5 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 6 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 13 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 25 กันยายน 2562 70 27 0 0 27 27 0 6 0 21 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 26 กันยายน 2562 60 20 0 1 21 21 0 3 0 18 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 2 ตุลาคม 2562 40 9 0 8 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 3 ตุลาคม 2562 50 11 0 5 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 8 ตุลาคม 2562 30 20 0 3 23 23 0 6 0 17 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 16 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ