สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองขาหย่าง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองขาหย่าง

570

2

1

0

3

3

2

0

0

1

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 5 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 12 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 19 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 5 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 6 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 13 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 18 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 26 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง 16 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ