สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองฉาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองฉาง

1,290

0

1

8

9

9

0

4

0

5

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาหมู่บ้าน ม.13 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศาลาหมู่บ้าน ม.13 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ