สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองฉาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาหมู่บ้าน ม.13 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 โรงเรียนเขากวางทอง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาหมู่บ้าน ม.13 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 โรงเรียนเขากวางทอง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาหมู่บ้าน ม.13 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 โรงเรียนเขากวางทอง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศาลาหมู่บ้าน ม.13 24 กันยายน 2562 200 85 0 14 99 99 0 3 0 96 รายชื่อ
31 โรงเรียนเขากวางทอง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาหมู่ 4 บ้านเด่นรัง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 โรงเรียนเขากวางทอง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาหมู่บ้าน ม.13 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 โรงเรียนเขากวางทอง 27 กันยายน 2562 200 63 0 12 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาหมู่ 4 บ้านเด่นรัง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 โรงเรียนเขากวางทอง 4 ตุลาคม 2562 350 88 1 36 125 125 0 0 0 125 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 7 ตุลาคม 2562 170 79 0 0 79 79 0 20 0 59 รายชื่อ
47 ศาลาหมู่ 4 บ้านเด่นรัง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาหมู่บ้านหมู่ 5 วังตอยาง 9 ตุลาคม 2562 170 104 0 13 117 117 0 2 0 115 รายชื่อ
49 ศาลาหมู่ 4 บ้านเด่นรัง 11 ตุลาคม 2562 150 130 0 6 136 136 0 11 0 125 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ