สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสว่างอารมณ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสว่างอารมณ์

1,200

724

0

108

832

832

504

0

0

328

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 16 กันยายน 2562 60 101 0 21 122 122 0 0 0 122 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 17 กันยายน 2562 60 56 0 3 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 18 กันยายน 2562 60 71 0 11 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 19 กันยายน 2562 60 53 0 11 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 25 กันยายน 2562 60 24 0 0 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 26 กันยายน 2562 60 44 0 1 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 30 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 1 ตุลาคม 2562 60 36 0 37 73 73 73 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 2 ตุลาคม 2562 60 55 0 23 78 78 78 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 3 ตุลาคม 2562 60 51 0 0 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 4 ตุลาคม 2562 60 111 0 0 111 111 111 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 7 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 11 ตุลาคม 2562 60 122 0 0 122 122 121 0 0 1 รายชื่อ