สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสว่างอารมณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 16 กันยายน 2562 60 101 0 21 122 122 0 0 0 122 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 17 กันยายน 2562 60 56 0 3 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 18 กันยายน 2562 60 71 0 11 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 19 กันยายน 2562 60 53 0 11 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 25 กันยายน 2562 60 73 0 7 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 30 กันยายน 2562 60 10 0 11 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 1 ตุลาคม 2562 60 23 0 21 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 2 ตุลาคม 2562 60 33 0 16 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 3 ตุลาคม 2562 60 27 1 23 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 7 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 9 ตุลาคม 2562 60 39 0 7 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 10 ตุลาคม 2562 60 6 0 30 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 11 ตุลาคม 2562 60 281 1 69 351 351 0 135 0 216 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ