สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทัพทัน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทัพทัน

1,618

290

0

83

373

373

0

32

30

311

1. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 8 สิงหาคม 2562 30 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 9 สิงหาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 13 สิงหาคม 2562 30 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 14 สิงหาคม 2562 30 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 15 สิงหาคม 2562 30 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 16 สิงหาคม 2562 50 24 0 1 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 25 25 25 0 8 0 17 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 23 23 23 0 8 0 15 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 19 19 19 0 6 0 13 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 27 สิงหาคม 2562 50 2 0 15 17 17 0 7 0 10 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. กศน.ตำบลทัพทัน 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. กศน.ตำบลทัพทัน 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. กศน.ตำบลทัพทัน 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. กศน.ตำบลทัพทัน 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 9 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 19 21 รายชื่อ
29. กศน.ตำบลทัพทัน 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. กศน.ตำบลทัพทัน 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 13 กันยายน 2562 43 43 0 0 43 43 0 0 11 32 รายชื่อ
32. กศน.ตำบลทัพทัน 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. กศน.ตำบลทัพทัน 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. กศน.ตำบลทัพทัน 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. กศน.ตำบลทัพทัน 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. กศน.ตำบลทัพทัน 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. กศน.ตำบลทัพทัน 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ