สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทัพทัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 8 สิงหาคม 2562 30 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 9 สิงหาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 13 สิงหาคม 2562 30 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 14 สิงหาคม 2562 30 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 15 สิงหาคม 2562 30 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 16 สิงหาคม 2562 50 24 0 1 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 25 25 25 0 8 0 17 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 23 23 23 0 8 0 15 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 19 19 19 0 6 0 13 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 27 สิงหาคม 2562 50 2 0 15 17 17 0 7 0 10 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 กศน.ตำบลทัพทัน 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 กศน.ตำบลทัพทัน 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 กศน.ตำบลทัพทัน 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 กศน.ตำบลทัพทัน 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 9 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 12 กันยายน 2562 40 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
36 กศน.ตำบลทัพทัน 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 13 กันยายน 2562 43 42 0 0 42 42 0 0 10 32 รายชื่อ
38 กศน.ตำบลทัพทัน 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 กศน.ตำบลทัพทัน 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 กศน.ตำบลทัพทัน 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 กศน.ตำบลทัพทัน 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 กศน.ตำบลทัพทัน 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 กศน.ตำบลทัพทัน 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 กศน.ตำบลทัพทัน 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 กศน.ตำบลทัพทัน 9 ตุลาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 13 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 14 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 17 ตุลาคม 2562 101 100 0 1 101 101 0 62 0 39 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 18 ตุลาคม 2562 100 119 0 0 119 119 0 51 15 53 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 19 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 20 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 21 ตุลาคม 2562 100 100 0 3 103 103 0 52 0 51 รายชื่อ