สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองอุทัยธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 2 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 7 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 9 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 14 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 16 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 23 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 28 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 30 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 7 ตุลาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 9 ตุลาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ