สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองอุทัยธานี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองอุทัยธานี

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 2 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 7 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 9 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 14 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 16 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 23 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 28 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 30 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ