สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชุมตาบง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอชุมตาบง

2,932

58

0

212

270

270

0

0

0

270

1. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
4. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
5. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
6. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 27 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 28 สิงหาคม 2562 90 0 0 56 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
9. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 29 สิงหาคม 2562 90 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
10. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 30 สิงหาคม 2562 90 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 3 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 4 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 5 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 6 กันยายน 2562 100 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
15. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 10 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 11 กันยายน 2562 70 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
17. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 12 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 13 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 17 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 18 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 19 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 20 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 24 กันยายน 2562 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 25 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 26 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 2 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 3 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 8 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 9 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 10 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 11 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 15 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 16 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 17 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ