สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชุมตาบง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
4 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
5 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
6 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 27 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 28 สิงหาคม 2562 90 0 0 56 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
9 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 29 สิงหาคม 2562 90 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
10 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 30 สิงหาคม 2562 90 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 3 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 4 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 5 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 6 กันยายน 2562 100 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
15 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 10 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 11 กันยายน 2562 70 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
17 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 12 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 13 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 17 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 18 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 19 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 20 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 24 กันยายน 2562 62 61 0 0 61 61 0 9 0 52 รายชื่อ
24 ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 25 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 26 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 1 ตุลาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 2 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 3 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 8 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 9 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 10 ตุลาคม 2562 90 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
35 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 11 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 15 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 16 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 17 ตุลาคม 2562 90 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
39 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 22 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 24 ตุลาคม 2562 90 0 0 45 45 45 0 45 0 0 รายชื่อ
41 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 25 ตุลาคม 2562 90 0 0 27 27 27 0 27 0 0 รายชื่อ
42 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 29 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 30 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 31 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 1 พฤศจิกายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 5 พฤศจิกายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 6 พฤศจิกายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 7 พฤศจิกายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ที่ทำงานอำเภอชุมตาบง 8 พฤศจิกายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ