สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่เปิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
13 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
18 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 6 สิงหาคม 2562 105 0 0 85 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
19 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 61 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
20 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 87 87 87 0 2 0 85 รายชื่อ
21 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 9 สิงหาคม 2562 110 0 0 74 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
22 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 13 สิงหาคม 2562 105 0 0 97 97 97 0 5 0 92 รายชื่อ
23 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 15 สิงหาคม 2562 108 0 0 85 85 85 0 4 0 81 รายชื่อ
25 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 16 สิงหาคม 2562 110 0 0 98 98 98 0 5 0 93 รายชื่อ
26 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 11 กันยายน 2562 130 128 0 1 129 129 0 14 1 114 รายชื่อ
33 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 12 กันยายน 2562 30 0 0 24 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ
34 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 24 กันยายน 2562 140 129 0 0 129 129 0 36 0 93 รายชื่อ
35 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 30 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
37 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 4 ตุลาคม 2562 125 1 0 65 66 66 0 20 0 46 รายชื่อ
38 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 7 ตุลาคม 2562 145 0 0 64 64 64 0 11 0 53 รายชื่อ
39 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 8 ตุลาคม 2562 119 0 0 69 69 69 0 4 0 65 รายชื่อ
40 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 9 ตุลาคม 2562 132 0 0 69 69 69 0 2 0 67 รายชื่อ
41 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 10 ตุลาคม 2562 103 0 0 70 70 70 0 5 2 63 รายชื่อ
42 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 70 70 70 0 2 0 68 รายชื่อ
43 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 15 ตุลาคม 2562 100 7 0 27 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
44 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 17 ตุลาคม 2562 2 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
45 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 21 ตุลาคม 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ