สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่วงก์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 7 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 20 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 2 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 7 กันยายน 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 9 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 10 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 10 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 10 กันยายน 2562 280 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
49 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 11 กันยายน 2562 280 0 0 55 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
52 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 12 กันยายน 2562 280 0 0 101 101 101 0 0 0 101 รายชื่อ
56 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 13 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 13 กันยายน 2562 280 0 1 134 135 135 0 0 0 135 รายชื่อ
62 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 16 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 17 กันยายน 2562 280 0 2 171 173 173 0 1 0 172 รายชื่อ
66 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 17 กันยายน 2562 70 64 0 0 64 64 0 1 0 63 รายชื่อ
69 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 18 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
71 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 18 กันยายน 2562 80 67 0 0 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
72 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 18 กันยายน 2562 280 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 18 กันยายน 2562 280 0 0 195 195 195 0 1 0 194 รายชื่อ
74 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 19 กันยายน 2562 280 0 0 198 198 198 0 1 0 197 รายชื่อ
77 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 19 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
79 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 20 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 2 0 68 รายชื่อ
81 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 20 กันยายน 2562 280 0 0 204 204 204 0 0 0 204 รายชื่อ
83 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 23 กันยายน 2562 70 68 0 2 70 70 0 1 0 69 รายชื่อ
84 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 23 กันยายน 2562 200 67 0 0 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
85 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 23 กันยายน 2562 65 62 0 0 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
86 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 23 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 23 กันยายน 2562 60 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
88 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 24 กันยายน 2562 200 60 0 2 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
89 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 24 กันยายน 2562 65 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
90 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 24 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 2 0 68 รายชื่อ
92 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 24 กันยายน 2562 60 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
93 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 24 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
94 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 25 กันยายน 2562 200 42 0 24 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
96 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 25 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 25 กันยายน 2562 200 84 0 1 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
100 ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 26 กันยายน 2562 200 96 0 3 99 99 0 2 0 97 รายชื่อ
102 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 26 กันยายน 2562 200 65 0 44 109 109 0 0 0 109 รายชื่อ
104 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 26 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
105 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 26 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 27 กันยายน 2562 280 1 0 56 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
107 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 27 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
108 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 27 กันยายน 2562 300 66 0 86 152 152 0 0 0 152 รายชื่อ
109 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 28 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
111 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 30 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
113 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 3 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 4 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 7 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 8 ตุลาคม 2562 400 3 0 103 106 106 0 24 0 82 รายชื่อ
117 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 9 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 10 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 11 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 14 ตุลาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
121 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 15 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 16 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 17 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 18 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 21 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 22 ตุลาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
127 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 23 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 24 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 25 ตุลาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
130 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 28 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 29 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 30 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 31 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 1 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ