สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่วงก์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่วงก์

13,574

436

3

669

1,108

1,108

303

6

1

798

1. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 7 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 20 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 2 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 7 กันยายน 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 9 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 10 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 10 กันยายน 2562 280 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
45. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 10 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 11 กันยายน 2562 280 0 0 55 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
48. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 12 กันยายน 2562 280 0 0 104 104 104 0 2 1 101 รายชื่อ
52. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 13 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 13 กันยายน 2562 280 0 1 134 135 135 0 0 0 135 รายชื่อ
59. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 16 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 17 กันยายน 2562 280 0 2 172 174 174 0 2 0 172 รายชื่อ
63. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 17 กันยายน 2562 70 64 0 0 64 64 0 1 0 63 รายชื่อ
65. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 18 กันยายน 2562 280 0 0 196 196 196 0 1 0 195 รายชื่อ
68. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 18 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 18 กันยายน 2562 280 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 18 กันยายน 2562 80 67 0 0 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
71. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 19 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 19 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 70 0 0 0 รายชื่อ
73. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 20 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 70 0 0 0 รายชื่อ
78. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 20 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 23 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 23 กันยายน 2562 65 49 0 0 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
81. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 23 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 23 กันยายน 2562 70 68 0 0 68 68 68 0 0 0 รายชื่อ
83. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 24 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 24 กันยายน 2562 65 46 0 0 46 46 46 0 0 0 รายชื่อ
88. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95. ห้องประชุม อบต.เขาชนกัน 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 26 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 27 กันยายน 2562 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 30 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ