สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตากฟ้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 13 กันยายน 2562 100 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 16 กันยายน 2562 100 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 18 กันยายน 2562 143 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 19 กันยายน 2562 150 61 0 5 66 66 0 3 0 63 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 20 กันยายน 2562 100 68 0 8 76 76 0 1 0 75 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า(ไกรวิชญ์) 20 กันยายน 2562 160 119 0 1 120 120 0 14 0 106 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า(ไกรวิชญ์) 23 กันยายน 2562 140 127 0 0 127 127 0 14 0 113 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 24 กันยายน 2562 150 99 0 1 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 25 กันยายน 2562 150 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 26 กันยายน 2562 200 146 0 1 147 147 0 53 0 94 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 27 กันยายน 2562 400 59 0 3 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคม ม.3 อุดมธัญญา (ไกรวิชญ์) 10 ตุลาคม 2562 300 111 0 0 111 111 0 111 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 10 ตุลาคม 2562 200 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 16 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 18 ตุลาคม 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 อบต.ตากฟ้า 24 ตุลาคม 2562 400 76 0 4 80 80 0 15 0 65 รายชื่อ
28 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.หนองพิกุล 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 อบต.ตากฟ้า 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.หนองพิกุล 29 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.หนองพิกุล 29 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.หนองพิกุล 31 ตุลาคม 2562 400 65 0 12 77 77 0 6 0 71 รายชื่อ
38 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.หนองพิกุล 1 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 หนองพิกุล 5 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.หนองพิกุล 7 พฤศจิกายน 2562 400 24 0 14 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
41 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 หนองพิกุล 14 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 หนองพิกุล 15 พฤศจิกายน 2562 400 26 0 5 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
43 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.หนองพิกุล 21 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.หนองพิกุล 3 ธันวาคม 2562 400 23 0 27 50 50 0 50 0 0 รายชื่อ