สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตากฟ้า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอตากฟ้า

1,383

812

0

1

813

813

640

15

0

158

1. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 13 กันยายน 2562 100 75 0 0 75 75 0 10 0 65 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 16 กันยายน 2562 100 65 0 0 65 65 0 5 0 60 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 18 กันยายน 2562 143 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 19 กันยายน 2562 150 62 0 1 63 63 63 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า(ไกรวิชญ์) 20 กันยายน 2562 160 120 0 0 120 120 120 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 20 กันยายน 2562 100 68 0 0 68 68 68 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า(ไกรวิชญ์) 23 กันยายน 2562 140 120 0 0 120 120 120 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 24 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 120 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 25 กันยายน 2562 150 39 0 0 39 39 39 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 26 กันยายน 2562 120 110 0 0 110 110 110 0 0 0 รายชื่อ