สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลาดยาว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอลาดยาว

7,800

3

0

1

4

4

0

2

0

2

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 1 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 2 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 3 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 4 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 5 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 8 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 9 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 10 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 11 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 12 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 15 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 16 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 17 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 18 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 19 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 24 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 25 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 29 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 30 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 1 สิงหาคม 2562 120 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 5 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 6 สิงหาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 8 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ