สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลาดยาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 20 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 21 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 24 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 25 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 26 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 27 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 28 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 1 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 4 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 9 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 11 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 12 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 16 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 18 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 25 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 29 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 30 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 1 สิงหาคม 2562 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 6 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงตาแวน ม.8 ต.วังม้า 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านน้ำผึ้ง ม.11 ต.เนินขี้เหล็ก 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 7 ต.มาบแก 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 วัดสระแก้ว หมู่ที่ 4 ต.สระแก้ว 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 วัดสระแก้ว หมู่ที่ 4 ต.สระแก้ว 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 อาคารกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ลาดยาว 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ศาลาวัดศรีทอง หมู่ที่ 6 ต.ห้วยน้ำหอม 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 7 ต.มาบแก 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 2 ตุลาคม 2562 120 53 0 6 59 59 0 3 0 56 รายชื่อ
85 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 3 ตุลาคม 2562 120 2 0 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
86 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านน้ำผึ้ง ม.11 ต.เนินขี้เหล็ก 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
89 อาคารอเนกประสงค์บ้านน้ำผึ้ง ม.11 ต.เนินขี้เหล็ก 4 ตุลาคม 2562 200 1 0 60 61 61 0 17 0 44 รายชื่อ
90 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองไทร ม.12 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองไทร ม.12 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 7 ตุลาคม 2562 100 25 0 13 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
95 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 8 ตุลาคม 2562 80 32 0 14 46 46 0 15 0 31 รายชื่อ
99 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 8 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 9 ตุลาคม 2562 60 10 0 4 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
102 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 10 ตุลาคม 2562 120 27 0 1 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
104 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 11 ตุลาคม 2562 150 53 0 1 54 54 0 26 0 28 รายชื่อ
105 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 13 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 อาคาร กศน. ม.7 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 อาคาร กศน. ม.7 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 16 ตุลาคม 2562 120 44 0 6 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
112 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 16 ตุลาคม 2562 240 92 0 3 95 95 0 0 0 95 รายชื่อ
113 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 17 ตุลาคม 2562 60 36 0 4 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
116 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 17 ตุลาคม 2562 200 107 0 3 110 110 0 18 1 91 รายชื่อ
117 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 18 ตุลาคม 2562 100 33 0 7 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
118 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 19 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เนินขี้เหล็ก 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 20 ตุลาคม 2562 60 23 0 1 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
122 อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เนินขี้เหล็ก 21 ตุลาคม 2562 80 36 0 2 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
123 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 22 ตุลาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
124 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.บ้านไร่ 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ