สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพยุหะคีรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม พยุหะคีรี

2,427

126

4

14

144

144

122

0

0

22

1. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 2 สิงหาคม 2562 20 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 3 4 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
9. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. วัดธารลำใย หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะลา 12 กันยายน 2562 100 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 16 กันยายน 2562 70 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27. วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 18 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
30. วัดเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 19 กันยายน 2562 40 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
32. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. วัดท่าโก หมู่ที่7 ตำบล ยางขาว อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 24 กันยายน 2562 96 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล หมู่ 3 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี 25 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
37. อบต.น้ำทรง ม.4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 26 กันยายน 2562 111 111 0 0 111 111 111 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ