สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพยุหะคีรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 2 สิงหาคม 2562 20 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 3 4 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 วัดธารลำใย หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะลา 12 กันยายน 2562 111 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
28 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 16 กันยายน 2562 70 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 18 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
34 วัดเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล หมู่ 3 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 19 กันยายน 2562 40 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
37 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 วัดท่าโก หมู่ที่7 ตำบล ยางขาว อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 24 กันยายน 2562 96 57 0 0 57 57 0 8 0 49 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล หมู่ 3 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 วัดท่าโก หมู่ที่7 ตำบล ยางขาว อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 24 กันยายน 2562 16 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล หมู่ 3 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี 25 กันยายน 2562 110 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 25 กันยายน 2562 85 1 0 6 7 7 0 2 0 5 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 26 กันยายน 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
48 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 อบต.น้ำทรง ม.4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 26 กันยายน 2562 111 101 0 0 101 101 0 1 0 100 รายชื่อ
50 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาเขตย่านมัทรี 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
52 วัดเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง 10 ตุลาคม 2562 850 148 0 125 273 273 0 0 0 273 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 12 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 17 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 23 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 วัดธารลำใย หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะลา 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 24 ตุลาคม 2562 400 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
64 วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 วัดธารลำใย หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะลา 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 25 ตุลาคม 2562 400 44 0 1 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
67 วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 วัดธารลำใย หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะลา 26 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 26 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 26 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 27 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 27 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 วัดธารลำใย หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะลา 27 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 วัดธารลำใย หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะลา 28 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 28 ตุลาคม 2562 400 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 28 ตุลาคม 2562 200 86 0 1 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 29 ตุลาคม 2562 400 92 0 22 114 114 0 0 0 114 รายชื่อ
78 วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 29 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 วัดธารลำใย หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะลา 29 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 วัดธารลำใย หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะลา 30 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 30 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 5 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 7 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 12 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 19 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ