สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไพศาลี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 2 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 4 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 22 สิงหาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 3 กันยายน 2562 200 0 0 187 187 187 0 0 0 187 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 5 กันยายน 2562 200 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 10 กันยายน 2562 200 0 0 104 104 104 0 3 0 101 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 11 กันยายน 2562 100 81 0 0 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 12 กันยายน 2562 100 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 13 กันยายน 2562 100 97 0 0 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 14 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 16 กันยายน 2562 100 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 18 กันยายน 2562 100 91 0 0 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
53 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.3 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 18 กันยายน 2562 200 0 0 99 99 99 0 2 0 97 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 19 กันยายน 2562 100 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 20 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 4 0 96 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 21 กันยายน 2562 100 97 0 0 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 23 กันยายน 2562 200 195 0 0 195 195 0 0 0 195 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 24 กันยายน 2562 200 200 0 0 200 200 0 16 0 184 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 25 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
61 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.3 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 26 กันยายน 2562 50 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 26 กันยายน 2562 100 12 0 1 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 27 กันยายน 2562 100 30 0 10 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 28 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 187 187 187 0 0 0 187 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 3 ตุลาคม 2562 200 39 0 3 42 42 0 35 0 7 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 100 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 7 ตุลาคม 2562 230 0 0 128 128 128 0 14 0 114 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 154 154 154 0 0 0 154 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 180 180 180 0 38 0 142 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 10 ตุลาคม 2562 200 4 2 67 73 73 0 0 0 73 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 102 102 102 0 19 0 83 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 200 200 200 0 65 0 135 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 114 114 114 0 17 0 97 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 185 185 185 0 27 0 158 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 21 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 22 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 24 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 28 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 29 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 30 ตุลาคม 2562 200 3 0 24 27 27 0 15 0 12 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 31 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 1 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ