สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าตะโก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าตะโก

3,525

369

0

247

616

616

179

20

0

417

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 13 สิงหาคม 2562 35 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
3. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 14 สิงหาคม 2562 64 0 0 63 63 63 0 1 0 62 รายชื่อ
4. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 86 86 86 0 2 0 84 รายชื่อ
5. วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 23 สิงหาคม 2562 64 0 0 62 62 62 0 1 0 61 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 29 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 9 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 9 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. วัดเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 10 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 10 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 10 กันยายน 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 10 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 11 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 11 กันยายน 2562 150 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15. วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 12 กันยายน 2562 600 98 0 0 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ
16. วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 12 กันยายน 2562 150 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 12 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. วัดเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 13 กันยายน 2562 150 89 0 0 89 89 0 13 0 76 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 14 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 23 กันยายน 2562 200 179 0 0 179 179 179 0 0 0 รายชื่อ
21. วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ