สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าตะโก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 13 สิงหาคม 2562 35 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 14 สิงหาคม 2562 64 0 0 63 63 63 0 1 0 62 รายชื่อ
6 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 86 86 86 0 2 0 84 รายชื่อ
8 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 23 สิงหาคม 2562 64 0 0 62 62 62 0 1 0 61 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15 วัดเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 29 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 วัดเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 วัดเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 4 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 9 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 9 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 10 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 10 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 วัดเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 10 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 10 กันยายน 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 11 กันยายน 2562 150 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
37 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 11 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 12 กันยายน 2562 600 98 0 0 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ
39 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 12 กันยายน 2562 150 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 12 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 วัดเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 13 กันยายน 2562 150 89 0 0 89 89 0 13 0 76 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 14 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 23 กันยายน 2562 200 183 0 0 183 183 0 17 0 166 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 24 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ