สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตาคลี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 1 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 7 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 9 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 16 สิงหาคม 2562 90 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 21 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 23 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 29 สิงหาคม 2562 180 0 0 58 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 4 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 5 กันยายน 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 6 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 11 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 13 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาวัดคลองแปด 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 16 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 18 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองไม้เสียบ ม. 10ต.ช่องแค 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.3ต.หนองโพ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาอเนกประสงค์ ม.13 ต.หนองโพ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.3ต.หนองโพ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาอเนกประสงค์ ม.13 ต.หนองโพ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.3ต.หนองโพ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.หนองโพ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาอเนกประสงค์ ม.13 ต.หนองโพ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 20 กันยายน 2562 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 20 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 21 กันยายน 2562 0 56 1 34 91 91 0 0 2 89 รายชื่อ
46 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.หนองโพ 21 กันยายน 2562 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.หนองโพ 21 กันยายน 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.3ต.หนองโพ 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศาลาอเนกประสงค์ ม.13 ต.หนองโพ 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.3ต.หนองโพ 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 22 กันยายน 2562 0 79 0 6 85 85 0 0 1 84 รายชื่อ
52 ศาลาอเนกประสงค์ ม.13 ต.หนองโพ 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.3ต.หนองโพ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาอเนกประสงค์ ม.13 ต.หนองโพ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 23 กันยายน 2562 0 46 0 1 47 47 0 4 0 43 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 25 กันยายน 2562 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 27 กันยายน 2562 6 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 28 กันยายน 2562 130 3 0 37 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 30 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 4 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 7 ตุลาคม 2562 200 1 0 96 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 8 ตุลาคม 2562 100 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 9 ตุลาคม 2562 100 34 0 2 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 10 ตุลาคม 2562 200 1 0 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 10 ตุลาคม 2562 200 72 0 6 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 11 ตุลาคม 2562 200 12 0 4 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 11 ตุลาคม 2562 200 72 0 9 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 12 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 13 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 15 ตุลาคม 2562 200 24 0 15 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 15 ตุลาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 16 ตุลาคม 2562 200 43 0 37 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
84 ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ตำบลช่องแค 16 ตุลาคม 2562 200 14 0 137 151 151 0 0 0 151 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 16 ตุลาคม 2562 200 88 0 5 93 93 0 0 0 93 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
88 ศาลาวัดคลองแปด 17 ตุลาคม 2562 200 32 0 24 56 56 0 5 0 51 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 18 ตุลาคม 2562 200 3 0 28 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 18 ตุลาคม 2562 90 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 19 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.หนองโพ 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 20 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 21 ตุลาคม 2562 100 15 0 65 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 21 ตุลาคม 2562 210 1 0 20 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
96 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.หนองโพ 21 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 22 ตุลาคม 2562 100 7 0 53 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
99 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.3ต.หนองโพ 22 ตุลาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 42 42 42 0 42 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 25 ตุลาคม 2562 100 26 0 25 51 51 0 51 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 25 ตุลาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 26 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 27 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 28 ตุลาคม 2562 50 29 0 13 42 42 0 42 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 28 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 29 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 29 ตุลาคม 2562 50 2 0 37 39 39 0 39 0 0 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 30 ตุลาคม 2562 200 0 0 54 54 54 0 54 0 0 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 30 ตุลาคม 2562 50 0 0 37 37 37 0 37 0 0 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 31 ตุลาคม 2562 100 4 0 172 176 176 0 176 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 31 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 1 พฤศจิกายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 2 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 4 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 5 พฤศจิกายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 7 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 12 ธันวาคม 2562 150 12 1 21 34 34 0 34 0 0 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 20 ธันวาคม 2562 80 1 0 10 11 11 0 11 0 0 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 29 มิถุนายน 2563 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ