สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตาคลี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอตาคลี

2,944

70

1

150

221

221

11

48

2

160

1. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 1 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 7 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 9 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 14 สิงหาคม 2562 90 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 16 สิงหาคม 2562 90 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 21 สิงหาคม 2562 90 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 23 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 29 สิงหาคม 2562 180 0 0 85 85 85 0 27 0 58 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 4 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 6 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 11 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 13 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 16 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 18 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 20 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 21 กันยายน 2562 130 56 1 34 91 91 0 0 2 89 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 25 กันยายน 2562 114 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 28 กันยายน 2562 50 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 30 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 4 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 11 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 18 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ