สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเก้าเลี้ยว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเก้าเลี้ยว

2,740

287

0

16

303

303

118

0

3

182

1. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 4 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 11 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 18 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 25 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 30 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 1 สิงหาคม 2562 100 21 0 3 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
7. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 6 สิงหาคม 2562 80 7 0 3 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
9. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 22 สิงหาคม 2562 80 1 0 9 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
17. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 27 สิงหาคม 2562 80 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
18. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 28 สิงหาคม 2562 80 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
19. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 10 กันยายน 2562 80 40 0 0 40 40 0 0 3 37 รายชื่อ
25. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 11 กันยายน 2562 80 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
26. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 12 กันยายน 2562 80 40 0 1 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
27. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 17 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 19 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 24 กันยายน 2562 110 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
31. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 25 กันยายน 2562 100 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
32. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 26 กันยายน 2562 110 38 0 0 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
33. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 1 ตุลาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ