สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเก้าเลี้ยว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 4 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 11 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 18 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 25 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 30 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 1 สิงหาคม 2562 100 21 0 3 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
12 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 6 สิงหาคม 2562 80 7 0 3 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
14 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 22 สิงหาคม 2562 80 1 0 9 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
22 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 27 สิงหาคม 2562 80 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
23 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 28 สิงหาคม 2562 80 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
24 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 10 กันยายน 2562 80 40 0 0 40 40 0 0 3 37 รายชื่อ
30 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 11 กันยายน 2562 80 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
31 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 12 กันยายน 2562 80 40 0 1 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
32 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 17 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 19 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 24 กันยายน 2562 110 46 0 1 47 47 0 0 3 44 รายชื่อ
36 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 25 กันยายน 2562 100 42 0 0 42 42 0 1 0 41 รายชื่อ
37 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 26 กันยายน 2562 110 42 0 1 43 43 0 4 0 39 รายชื่อ
38 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 1 ตุลาคม 2562 110 0 0 37 37 37 0 1 0 36 รายชื่อ
39 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 53 53 53 0 4 0 49 รายชื่อ
40 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 46 46 46 0 7 0 39 รายชื่อ
41 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 4 ตุลาคม 2562 60 2 0 58 60 60 0 7 1 52 รายชื่อ
42 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
43 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
44 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 14 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 29 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ