สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบรรพตพิสัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบรรพตพิสัย

1,755

239

2

488

729

729

227

58

0

444

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 31 กรกฎาคม 2562 25 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 6 สิงหาคม 2562 100 0 1 7 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 13 สิงหาคม 2562 160 4 0 114 118 118 0 6 0 112 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 46 46 46 0 15 0 31 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 8 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 38 38 38 0 2 0 36 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 43 43 43 0 6 0 37 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 68 68 68 0 5 0 63 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 45 45 45 0 12 0 33 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 3 กันยายน 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 10 กันยายน 2562 120 109 0 11 120 120 0 8 0 112 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 20 กันยายน 2562 130 126 0 0 126 126 126 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 24 กันยายน 2562 80 0 0 57 57 57 57 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 26 กันยายน 2562 50 0 0 44 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ