สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบรรพตพิสัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 31 กรกฎาคม 2562 25 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 13 สิงหาคม 2562 160 4 0 114 118 118 0 6 0 112 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 46 46 46 0 15 0 31 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 8 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 38 38 38 0 2 0 36 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 43 43 43 0 6 0 37 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 68 68 68 0 5 0 63 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 45 45 45 0 12 0 33 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 3 กันยายน 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 10 กันยายน 2562 120 109 0 11 120 120 0 8 0 112 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 20 กันยายน 2562 130 125 0 0 125 125 0 30 0 95 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 24 กันยายน 2562 80 0 0 66 66 66 0 19 0 47 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 26 กันยายน 2562 125 0 0 97 97 97 0 19 0 78 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 2 ตุลาคม 2562 75 0 0 66 66 66 0 22 0 44 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 28 28 28 0 10 0 18 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 29 ตุลาคม 2562 50 0 1 34 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 3 มิถุนายน 2563 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ