สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองบัว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองบัว

790

66

0

246

312

312

0

34

0

278

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 24 24 24 0 10 0 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 38 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 30 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 32 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 32 32 32 0 3 0 29 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 23 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 34 34 34 0 2 0 32 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 33 33 33 0 7 0 26 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 18 กันยายน 2562 70 66 0 0 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 20 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 23 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ