สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองบัว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 24 24 24 0 10 0 14 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 38 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 30 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 32 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 32 32 32 0 3 0 29 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 23 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 34 34 34 0 2 0 32 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 31 31 31 0 5 0 26 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 18 กันยายน 2562 70 66 0 0 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 19 กันยายน 2562 80 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 20 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 24 กันยายน 2562 160 126 0 0 126 126 0 0 0 126 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 25 กันยายน 2562 150 98 0 0 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ