สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชุมแสง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 21 สิงหาคม 2562 50 2 0 33 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 12 0 33 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 47 47 47 0 6 0 41 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 43 43 43 0 10 0 33 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 26 กันยายน 2562 50 33 0 0 33 33 0 3 0 30 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 27 กันยายน 2562 50 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 30 กันยายน 2562 100 61 0 0 61 61 0 1 0 60 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 7 ตุลาคม 2562 50 26 0 0 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 8 ตุลาคม 2562 100 76 0 0 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 9 ตุลาคม 2562 105 77 0 3 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 10 ตุลาคม 2562 57 52 0 3 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ