สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชุมแสง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอชุมแสง

600

2

0

203

205

205

0

28

0

177

1. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 21 สิงหาคม 2562 50 2 0 33 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 12 0 33 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 47 47 47 0 6 0 41 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 43 43 43 0 10 0 33 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ