สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโกรกพระ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโกรกพระ

3,405

208

0

412

620

620

153

40

0

427

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 6 สิงหาคม 2562 200 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 22 22 22 0 3 0 19 รายชื่อ
8. ห้องประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยางตาล 9 สิงหาคม 2562 180 0 0 19 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 24 24 24 0 3 0 21 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยางตาล 16 สิงหาคม 2562 180 0 0 54 54 54 0 6 0 48 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. อบต. โกรกพระ 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 27 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
16. เทศบาลตำบลบางประมุง 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 31 31 31 0 15 0 16 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 12 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
24. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางมะฝ่อ 13 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
25. หน่วยอ้อย ตำบลนากลาง 16 กันยายน 2562 350 0 0 96 96 96 0 6 0 90 รายชื่อ
26. หน่วยอ้อย ตำบลนากลาง 17 กันยายน 2562 240 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. หน่วยอ้อย ตำบลนากลาง 18 กันยายน 2562 240 0 0 66 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
29. หน่วยอ้อย ตำบลนากลาง 19 กันยายน 2562 240 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
30. ศาลาเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ 19 กันยายน 2562 35 33 0 1 34 34 5 0 0 29 รายชื่อ
31. หน่วยอ้อย ตำบลนากลาง 20 กันยายน 2562 240 0 0 13 13 13 13 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ 20 กันยายน 2562 40 35 0 0 35 35 35 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล 23 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 53 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางประมุง 24 กันยายน 2562 70 29 0 0 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง 25 กันยายน 2562 40 18 0 0 18 18 18 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ