สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโกรกพระ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 6 สิงหาคม 2562 200 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 22 22 22 0 3 0 19 รายชื่อ
11 ห้องประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยางตาล 9 สิงหาคม 2562 180 0 0 19 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 24 24 24 0 3 0 21 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยางตาล 16 สิงหาคม 2562 180 0 0 54 54 54 0 6 0 48 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลบางประมุง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 อบต. โกรกพระ 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 27 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 เทศบาลตำบลบางประมุง 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 28 28 28 0 12 0 16 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางมะฝ่อ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 12 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
39 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางมะฝ่อ 13 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 หน่วยอ้อย ตำบลนากลาง 16 กันยายน 2562 350 0 0 95 95 95 0 5 0 90 รายชื่อ
42 ศาลาเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 หน่วยอ้อย ตำบลนากลาง 17 กันยายน 2562 240 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
45 ศาลาเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 หน่วยอ้อย ตำบลนากลาง 18 กันยายน 2562 240 0 0 66 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
48 ศาลาเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ 19 กันยายน 2562 35 31 0 1 32 32 0 3 0 29 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 หน่วยอ้อย ตำบลนากลาง 19 กันยายน 2562 240 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ 20 กันยายน 2562 40 35 0 2 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 หน่วยอ้อย ตำบลนากลาง 20 กันยายน 2562 240 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางประมุง 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล 23 กันยายน 2562 60 44 0 10 54 54 0 10 0 44 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางประมุง 24 กันยายน 2562 70 27 0 4 31 31 0 8 0 23 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง 25 กันยายน 2562 40 18 0 2 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ