สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนครสวรรค์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 6 สิงหาคม 2562 25 0 2 23 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
2 อบต.หนองกระโดน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 อบต.หนองกระโดน 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 28 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
5 อบต.หนองกระโดน 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
6 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 23 23 23 0 9 0 14 รายชื่อ
8 อบต.หนองกระโดน 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
9 อบต.หนองกระโดน 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 อบต. พระนอน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 อบต.บ้านมะเกลือ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 16 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
17 อบต. พระนอน 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
18 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 อบต. พระนอน 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 อบต.บ้านมะเกลือ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 อบต.หนองกรด 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 อบต. พระนอน 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 อบต.หนองกรด 2 กันยายน 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 6 กันยายน 2562 80 0 0 63 63 63 0 7 0 56 รายชื่อ
30 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 อบต.บ้านมะเกลือ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 อบต.บ้านมะเกลือ 10 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 อบต.พระนอน 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 อบต.หนองปลิง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศพก.บ้านแก่ง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ม.11 ตำบลวัดไทร 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 อบต.หนองปลิง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ม.11 ตำบลวัดไทร 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ม.3 ตำบลบางพระหลวง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 อบต. พระนอน 20 กันยายน 2562 80 46 0 2 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
43 อบต.พระนอน 20 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
44 ศพก.นครสวรรค์ตก 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ม.11 ตำบลวัดไทร 21 กันยายน 2562 60 0 0 59 59 59 0 8 0 51 รายชื่อ
46 ม.11 ตำบลวัดไทร 22 กันยายน 2562 30 0 0 23 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
47 ศพก.บ้านแก่ง 23 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
48 อบต.เกรียงไกร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ม.11 ตำบลวัดไทร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 อบต.กลางแดด 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 อบต.หนองปลิง 24 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
52 อบต.ตะเคียนเลื่อน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 24 กันยายน 2562 100 17 0 36 53 53 0 17 0 36 รายชื่อ
54 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 25 กันยายน 2562 60 1 0 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
55 อบต.หนองกระโดน 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ม.11 ตำบลวัดไทร 25 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
57 อบต.กลางแดด 25 กันยายน 2562 60 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
58 อบต.บ้านมะเกลือ 25 กันยายน 2562 90 89 0 1 90 90 0 19 0 71 รายชื่อ
59 อบต.ตะเคียนเลื่อน 26 กันยายน 2562 60 24 0 3 27 27 0 3 0 24 รายชื่อ
60 อบต.บึงเสนาท 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 26 กันยายน 2562 60 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
62 ม.11 ตำบลวัดไทร 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 อบต.หนองกระโดน 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 27 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
65 อบต.หนองกรด 27 กันยายน 2562 18 15 0 2 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
66 อบต.ตะเคียนเลื่อน 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 อบต.กลางแดด 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 อบต.หนองกระโดน 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศพก.บ้านแก่ง 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศพก.บ้านแก่ง 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 อบต.หนองปลิง 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 อบต บ้านมะเกลือ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 อบต.พระนอน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
75 อบต.หนองปลิง 1 ตุลาคม 2562 50 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
76 อบต.กลางแดด 1 ตุลาคม 2562 30 11 0 1 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
77 อบต.ตะเคียนเลื่อน 2 ตุลาคม 2562 50 35 0 2 37 37 0 7 0 30 รายชื่อ
78 อบต.กลางแดด 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 อบต.หนองกระโดน 3 ตุลาคม 2562 100 50 0 30 80 80 0 42 0 38 รายชื่อ
81 อบต.บึงเสนาท 4 ตุลาคม 2562 30 15 0 3 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
82 ม.3 ตำบลบางพระหลวง 4 ตุลาคม 2562 30 19 0 11 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
83 อบต.บ้านมะเกลือ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 4 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
85 อบต.บ้านมะเกลือ 7 ตุลาคม 2562 100 66 0 13 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
86 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 7 ตุลาคม 2562 40 5 0 19 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
87 อบต. พระนอน 8 ตุลาคม 2562 100 79 0 9 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
88 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
89 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 อบต.ตะเคียนเลื่อน 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
92 ศพก.บ้านแก่ง 10 ตุลาคม 2562 80 60 0 0 60 60 0 11 0 49 รายชื่อ
93 อบต.กลางแดด 10 ตุลาคม 2562 100 4 0 35 39 39 0 13 0 26 รายชื่อ
94 อบต.ตะเคียนเลื่อน 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 อบต.พระนอน 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 อบต.กลางแดด 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 อบต.ตะเคียนเลื่อน 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 อบต บ้านมะเกลือ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 อบต.เกรียงไกร 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 อบต.หนองกรด 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
104 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
105 อบต.บ้านมะเกลือ 17 ตุลาคม 2562 150 14 0 78 92 92 0 24 0 68 รายชื่อ
106 อบต. พระนอน 18 ตุลาคม 2562 180 124 0 10 134 134 0 36 0 98 รายชื่อ
107 อบต.หนองกรด 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 อบต.ตะเคียนเลื่อน 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 อบต.หนองกรด 29 ตุลาคม 2562 40 23 0 1 24 24 0 19 0 5 รายชื่อ
110 อบต.บึงเสนาท 1 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 อบต.บึงเสนาท 6 พฤศจิกายน 2562 30 3 0 6 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
112 อบต.หนองปลิง 12 พฤศจิกายน 2562 50 8 0 2 10 10 0 4 0 6 รายชื่อ
113 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 8 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 15 มิถุนายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 16 มิถุนายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 17 มิถุนายน 2563 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ