สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองนครสวรรค์

2,415

125

2

416

543

543

243

45

0

255

1. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 6 สิงหาคม 2562 25 0 2 23 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
2. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 29 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
3. อบต.หนองกระโดน 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 59 59 59 0 6 0 53 รายชื่อ
4. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. อบต.หนองกระโดน 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 32 32 32 0 4 0 28 รายชื่อ
6. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 24 24 24 0 10 0 14 รายชื่อ
7. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. อบต.หนองกระโดน 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 16 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
13. อบต. พระนอน 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 45 45 45 0 7 0 38 รายชื่อ
14. อบต. พระนอน 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. อบต. พระนอน 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. อบต.หนองกรด 2 กันยายน 2562 100 0 0 5 5 5 0 3 0 2 รายชื่อ
19. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 6 กันยายน 2562 80 0 0 64 64 64 0 8 0 56 รายชื่อ
24. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. อบต.บ้านมะเกลือ 10 กันยายน 2562 90 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
26. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. อบต. พระนอน 20 กันยายน 2562 80 42 0 0 42 42 42 0 0 0 รายชื่อ
29. ม.11 ตำบลวัดไทร 21 กันยายน 2562 60 0 0 59 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
30. ม.11 ตำบลวัดไทร 22 กันยายน 2562 30 0 0 23 23 23 23 0 0 0 รายชื่อ
31. ศพก.บ้านแก่ง 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. อบต.หนองปลิง 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 24 กันยายน 2562 100 17 0 36 53 53 53 0 0 0 รายชื่อ
34. อบต.กลางแดด 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. อบต.บ้านมะเกลือ 25 กันยายน 2562 90 65 0 0 65 65 65 0 0 0 รายชื่อ
36. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. อบต.ตะเคียนเลื่อน 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ม.11 ตำบลวัดไทร 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. อบต.หนองกระโดน 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ