สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปางมะผ้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 10 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
6 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 12 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
7 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 17 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 3 0 21 รายชื่อ
10 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 24 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 4 0 21 รายชื่อ
12 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 25 กันยายน 2562 25 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
13 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 26 กันยายน 2562 25 18 0 0 18 18 0 9 0 9 รายชื่อ
14 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 8 ตุลาคม 2562 30 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
19 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 9 ตุลาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
20 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 15 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 16 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 17 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 18 ตุลาคม 2562 50 43 0 0 43 43 0 6 1 36 รายชื่อ
26 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 22 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 29 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 4 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 18 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ