สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปางมะผ้า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปางมะผ้า

470

132

0

0

132

132

59

9

0

64

1. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 10 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 5 0 19 รายชื่อ
6. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 12 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
7. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 17 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 3 0 21 รายชื่อ
8. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 24 กันยายน 2562 25 22 0 0 22 22 22 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 25 กันยายน 2562 25 23 0 0 23 23 23 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 26 กันยายน 2562 25 14 0 0 14 14 14 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 8 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 9 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 15 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 16 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 17 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 22 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 29 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ