สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสบเมย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสบเมย

530

89

0

0

89

89

20

11

0

58

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 21 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 4 0 13 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 22 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 11 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 12 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 18 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ