สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่สะเรียง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 28 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 20 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 23 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 25 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 6 0 24 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 27 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 3 1 26 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 2 ตุลาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 17 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 23 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 29 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 30 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 5 พฤศจิกายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 6 พฤศจิกายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 7 พฤศจิกายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 13 0 37 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 8 พฤศจิกายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 13 0 22 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 20 พฤศจิกายน 2562 30 8 0 0 8 8 0 8 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 27 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 25 ธันวาคม 2562 35 34 0 0 34 34 0 34 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 26 ธันวาคม 2562 50 39 0 0 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 27 ธันวาคม 2562 50 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 14 กุมภาพันธ์ 2563 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ