สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่สะเรียง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่สะเรียง

510

115

0

0

115

115

84

5

0

26

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 28 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 20 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 25 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 27 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 2 ตุลาคม 2562 30 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 23 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 30 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 20 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 27 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ