สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 14 สิงหาคม 2562 15 15 0 0 15 15 0 3 1 11 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 21 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
4 ศาลากลางบ้านทุ่งโป่ง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลากลางบ้านทุ่งโป่ง 29 สิงหาคม 2562 25 24 0 0 24 24 0 9 0 15 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาวัดแม่ฮี้ 4 กันยายน 2562 22 22 0 0 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งยาวใต้ 11 กันยายน 2562 35 30 0 1 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งยาวใต้ 17 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 3 0 21 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 18 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาจลองใหม่ 25 กันยายน 2562 52 52 0 0 52 52 0 22 0 30 รายชื่อ
15 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งยาวใต้ 26 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 7 0 26 รายชื่อ
16 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งยาวใต้ 27 กันยายน 2562 55 45 0 0 45 45 0 6 0 39 รายชื่อ
17 ศาลาวัดแม่นาเติงใน 2 ตุลาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 6 1 22 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 9 ตุลาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 23 ตุลาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง 1 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาวัดแพมกลาง 5 พฤศจิกายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 7 0 19 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ