สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขุนยวม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 9 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 1 18 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 10 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 11 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 16 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 17 กันยายน 2562 14 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 18 กันยายน 2562 21 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 19 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 23 กันยายน 2562 21 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 24 กันยายน 2562 18 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 25 กันยายน 2562 22 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 26 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 30 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 2 ตุลาคม 2562 21 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 9 ตุลาคม 2562 19 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 15 ตุลาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 16 ตุลาคม 2562 19 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 17 ตุลาคม 2562 19 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 30 ตุลาคม 2562 0 19 0 0 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ