สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขุนยวม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอขุนยวม

236

236

0

0

236

236

142

4

1

89

1. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 9 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 1 18 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 10 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 11 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 16 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 17 กันยายน 2562 14 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 18 กันยายน 2562 21 21 0 0 21 21 21 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 19 กันยายน 2562 21 21 0 0 21 21 21 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 23 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 24 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 25 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 26 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 30 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ