สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 8 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
9 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 1 1 รายชื่อ
13 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 27 สิงหาคม 2562 20 0 2 1 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
14 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 10 กันยายน 2562 30 21 1 1 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
19 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 12 กันยายน 2562 30 24 1 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
20 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 7 ตุลาคม 2562 40 36 1 0 37 37 0 20 1 16 รายชื่อ
27 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ