สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

570

47

4

4

55

55

0

5

1

49

1. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 8 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
8. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 1 1 รายชื่อ
12. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 27 สิงหาคม 2562 20 0 2 1 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
13. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 10 กันยายน 2562 30 21 1 1 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
17. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 12 กันยายน 2562 30 24 1 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
18. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ