สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอยหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 11 กันยายน 2562 60 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 13 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 17 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 6 0 50 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 18 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 19 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 0 10 0 40 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 3 ตุลาคม 2562 50 44 0 0 44 44 0 19 0 25 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 22 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 24 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 29 ตุลาคม 2562 60 37 0 0 37 37 0 37 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 31 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ