สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอยหลวง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดอยหลวง

1,070

206

0

0

206

206

25

18

0

163

1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 11 กันยายน 2562 60 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 13 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 17 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 6 0 50 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 19 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 0 10 0 40 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 26 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ