สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

560

65

0

1

66

66

65

0

0

1

1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 23 กันยายน 2562 50 48 0 1 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 25 กันยายน 2562 50 16 0 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
20. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 31 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ