สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 23 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 5 0 40 รายชื่อ
19 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 25 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
21 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 4 ตุลาคม 2562 80 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
24 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 24 ตุลาคม 2562 50 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
29 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 25 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 31 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 พฤศจิกายน 2562 110 30 0 1 31 31 0 18 0 13 รายชื่อ