สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ลาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 8 สิงหาคม 2562 60 41 0 0 41 41 0 4 0 37 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 15 สิงหาคม 2562 40 44 0 0 44 44 0 2 0 42 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 22 สิงหาคม 2562 40 51 0 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 29 สิงหาคม 2562 90 59 0 0 59 59 0 3 0 56 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 5 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 5 0 55 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 12 กันยายน 2562 60 57 0 0 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 19 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 26 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 30 กันยายน 2562 20 8 0 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 4 ตุลาคม 2562 60 59 0 0 59 59 0 3 0 56 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 11 ตุลาคม 2562 160 67 0 0 67 67 0 9 0 58 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 18 ตุลาคม 2562 120 56 0 0 56 56 0 10 0 46 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 25 ตุลาคม 2562 60 22 0 0 22 22 0 4 0 18 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 1 พฤศจิกายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ