สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ลาว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่ลาว

830

494

0

1

495

495

128

21

0

346

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 8 สิงหาคม 2562 60 41 0 0 41 41 0 4 0 37 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 15 สิงหาคม 2562 40 44 0 0 44 44 0 2 0 42 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 22 สิงหาคม 2562 40 51 0 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 29 สิงหาคม 2562 90 59 0 0 59 59 0 3 0 56 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 5 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 5 0 55 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 12 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 3 0 57 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 19 กันยายน 2562 50 51 0 1 52 52 0 3 0 49 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 26 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 4 ตุลาคม 2562 60 48 0 0 48 48 48 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 11 ตุลาคม 2562 60 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 18 ตุลาคม 2562 60 16 0 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ