สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ฟ้าหลวง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่ฟ้าหลวง

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง 10 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง 17 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง 24 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง 31 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ