สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขุนตาล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 4 กันยายน 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 11 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 12 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 9 0 11 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 13 กันยายน 2562 23 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 19 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 20 กันยายน 2562 50 55 0 0 55 55 0 7 0 48 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 1 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 6 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 8 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 15 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ