สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขุนตาล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอขุนตาล

933

274

0

0

274

274

199

9

0

66

1. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 4 กันยายน 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 11 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 12 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 9 0 11 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 13 กันยายน 2562 23 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 20 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 1 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 6 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 8 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล 15 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ