สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงแก่น

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเวียงแก่น

2,730

157

0

108

265

265

0

22

0

243

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 27 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 4 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 10 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 11 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
52. เทศบาลตำบลหล่ายงายงาว 11 กันยายน 2562 180 40 0 0 40 40 0 12 0 28 รายชื่อ
53. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม 11 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 12 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
55. องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 12 กันยายน 2562 80 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
56. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม 12 กันยายน 2562 100 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
57. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 13 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 16 กันยายน 2562 20 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
60. องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 16 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
61. เทศบาลตำบลม่วงยาย 16 กันยายน 2562 140 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 17 กันยายน 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 18 กันยายน 2562 240 1 0 35 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 19 กันยายน 2562 240 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 20 กันยายน 2562 240 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ