สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงแก่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 18 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 27 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 4 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 เทศบาลตำบลหล่ายงายงาว 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 10 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลหล่ายงายงาว 11 กันยายน 2562 180 40 0 0 40 40 0 12 0 28 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 11 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม 11 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 12 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 12 กันยายน 2562 80 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
60 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม 12 กันยายน 2562 100 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
61 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 13 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63 เทศบาลตำบลม่วงยาย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 16 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
65 เทศบาลตำบลม่วงยาย 16 กันยายน 2562 140 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
66 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 16 กันยายน 2562 20 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 17 กันยายน 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 18 กันยายน 2562 240 1 0 34 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 19 กันยายน 2562 240 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 20 กันยายน 2562 240 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 23 กันยายน 2562 240 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 24 กันยายน 2562 240 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 25 กันยายน 2562 80 0 0 17 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
75 เทศบาลตำบลหล่ายงายงาว 25 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 26 กันยายน 2562 120 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
77 เทศบาลตำบลหล่ายงายงาว 26 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 27 กันยายน 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
79 เทศบาลตำบลหล่ายงายงาว 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
82 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 2 ตุลาคม 2562 160 2 0 7 9 9 0 0 1 8 รายชื่อ
84 เทศบาลตำบลม่วงยาย 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 24 24 24 0 15 0 9 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 7 ตุลาคม 2562 90 0 0 15 15 15 0 12 0 3 รายชื่อ
87 เทศบาลตำบลม่วงยาย 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 4 0 9 รายชื่อ
88 เทศบาลตำบลม่วงยาย 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 8 ตุลาคม 2562 120 0 0 29 29 29 0 26 0 3 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 9 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 เทศบาลตำบลม่วงยาย 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 10 ตุลาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 21 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ