สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพญาเม็งราย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย2 16 กันยายน 2562 160 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย2 17 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย2 18 กันยายน 2562 160 60 0 0 60 60 0 4 0 56 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย2 19 กันยายน 2562 160 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย2 20 กันยายน 2562 160 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย2 23 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย2 24 กันยายน 2562 160 60 0 0 60 60 0 7 0 53 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย2 25 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ