สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงป่าเป้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 6 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 4 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 7 0 43 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 10 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลเวียงกาหลง 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 23 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 2 0 45 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 24 กันยายน 2562 50 38 0 3 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 25 กันยายน 2562 30 13 0 1 14 14 0 12 0 2 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ