สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงป่าเป้า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเวียงป่าเป้า

660

410

0

1

411

411

101

27

0

283

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 6 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 4 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 7 0 43 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 10 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 23 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 24 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ