สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่สรวย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 1 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 6 สิงหาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 13 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 20 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 22 สิงหาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 27 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 29 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 3 กันยายน 2562 49 47 0 0 47 47 0 2 0 45 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 4 กันยายน 2562 52 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 12 กันยายน 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 17 กันยายน 2562 70 65 0 0 65 65 0 2 0 63 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 18 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 19 กันยายน 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 23 กันยายน 2562 80 79 0 0 79 79 0 4 0 75 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 24 กันยายน 2562 70 63 0 0 63 63 0 2 0 61 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 25 กันยายน 2562 71 67 0 0 67 67 0 2 0 65 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 26 กันยายน 2562 77 75 0 0 75 75 0 1 0 74 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 1 ตุลาคม 2562 51 51 0 0 51 51 0 6 0 45 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 3 ตุลาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 1 0 47 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 8 ตุลาคม 2562 51 51 0 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 9 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 10 ตุลาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 3 0 46 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 15 ตุลาคม 2562 50 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 16 ตุลาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 1 0 47 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 17 ตุลาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 8 0 41 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 22 ตุลาคม 2562 50 47 0 0 47 47 0 4 0 43 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 24 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 10 0 40 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 29 ตุลาคม 2562 51 51 0 0 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 30 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 11 0 39 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 31 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 5 พฤศจิกายน 2562 52 52 0 0 52 52 0 4 0 48 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 6 พฤศจิกายน 2562 53 52 0 0 52 52 0 5 0 47 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 7 พฤศจิกายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 4 0 44 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 12 พฤศจิกายน 2562 53 52 0 0 52 52 0 9 0 43 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 13 พฤศจิกายน 2562 51 50 1 0 51 51 0 13 0 38 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 14 พฤศจิกายน 2562 53 52 0 0 52 52 0 13 0 39 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 19 พฤศจิกายน 2562 53 40 0 0 40 40 0 12 0 28 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 21 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 26 พฤศจิกายน 2562 51 51 0 0 51 51 0 4 0 47 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 28 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 3 ธันวาคม 2562 50 45 0 0 45 45 0 22 0 23 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 4 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 11 ธันวาคม 2562 60 58 0 0 58 58 0 10 0 48 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 12 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 17 ธันวาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 18 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 19 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 24 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 25 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 26 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ