สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่สาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 6 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 7 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 6 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 11 กันยายน 2562 80 9 0 20 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 11 กันยายน 2562 150 1 0 29 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 12 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 23 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 24 กันยายน 2562 100 2 0 67 69 69 0 9 0 60 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 9 ตุลาคม 2562 200 3 0 39 42 42 0 4 1 37 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 23 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 6 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 20 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 11 ธันวาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 25 ธันวาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ