สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงแสน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 2 สิงหาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 3 กันยายน 2562 30 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 6 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 10 กันยายน 2562 30 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 13 กันยายน 2562 120 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 17 กันยายน 2562 30 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
20 วัดสันธาตุ ม.4 ต.โยนก 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 20 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 วัดสันธาตุ ม.4 ต.โยนก 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาประชาคมบ้านปงของ หมู่10 ต.แม่เงิน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 23 กันยายน 2562 80 79 0 0 79 79 0 6 0 73 รายชื่อ
25 ศาลาประชาคมบ้านปงของ หมู่10 ต.แม่เงิน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 24 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาประชาคมบ้านปงของ หมู่10 ต.แม่เงิน 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 25 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 25 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
34 สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 28 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
35 สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 13 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 23 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ