สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงแสน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเชียงแสน

1,270

143

0

1

144

144

0

0

0

144

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 2 สิงหาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 3 กันยายน 2562 30 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 6 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 10 กันยายน 2562 30 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 13 กันยายน 2562 120 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 17 กันยายน 2562 30 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 20 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 23 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 24 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ