สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่จัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 14 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 1 3 7 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 13 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 3 5 18 รายชื่อ
17 ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าวเปลือก 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าวเปลือก 17 กันยายน 2562 90 89 0 1 90 90 0 14 0 76 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าวเปลือก 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 18 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าวเปลือก 19 กันยายน 2562 91 89 0 1 90 90 0 23 0 67 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 20 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
25 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าวเปลือก 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 23 กันยายน 2562 35 33 0 1 34 34 0 3 0 31 รายชื่อ
28 ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าวเปลือก 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 27 กันยายน 2562 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 25 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 29 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 31 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 1 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 10 ธันวาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 23 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 11 ธันวาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 17 2 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 12 ธันวาคม 2562 30 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ