สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่จัน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่จัน

459

290

0

1

291

291

140

23

10

118

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 14 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 1 3 7 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 13 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 5 7 18 รายชื่อ
7. ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าวเปลือก 17 กันยายน 2562 90 89 0 1 90 90 0 14 0 76 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 18 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
9. ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าวเปลือก 19 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 90 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 20 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 19 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 23 กันยายน 2562 35 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 27 กันยายน 2562 24 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ