สรุปยอดห้องสอบ อำเภอป่าแดด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอป่าแดด

580

220

0

0

220

220

105

3

0

112

1. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 10 กันยายน 2562 60 25 0 0 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 12 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 16 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 18 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 20 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 25 กันยายน 2562 80 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 26 กันยายน 2562 80 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ