สรุปยอดห้องสอบ อำเภอป่าแดด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 10 กันยายน 2562 60 25 0 0 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 12 กันยายน 2562 60 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 16 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 18 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 20 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 25 กันยายน 2562 80 31 0 0 31 31 0 6 0 25 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 26 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 5 0 75 รายชื่อ