สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพาน

1,000

113

0

175

288

288

0

57

1

230

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 25 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 9 สิงหาคม 2562 25 0 0 6 6 6 0 3 0 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 11 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 16 16 16 0 4 0 12 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 29 29 29 0 9 0 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 26 26 26 0 9 1 16 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 39 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 3 กันยายน 2562 50 0 0 21 21 21 0 7 0 14 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 6 กันยายน 2562 50 28 0 0 28 28 0 7 0 21 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 10 กันยายน 2562 50 27 0 1 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 13 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 17 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ