สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 25 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 9 สิงหาคม 2562 25 0 0 6 6 6 0 3 0 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 11 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 16 16 16 0 4 0 12 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 28 28 28 0 8 0 20 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 27 สิงหาคม 2562 25 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 39 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 3 กันยายน 2562 50 0 0 21 21 21 0 7 0 14 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 6 กันยายน 2562 50 28 0 0 28 28 0 7 0 21 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 10 กันยายน 2562 50 27 0 1 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 13 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 17 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 20 กันยายน 2562 60 0 0 25 25 25 0 9 0 16 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 24 กันยายน 2562 55 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 21 21 21 0 3 0 18 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 11 ตุลาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 28 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 25 ตุลาคม 2562 30 0 0 27 27 27 0 13 0 14 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 29 ตุลาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ