สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเทิง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 30 สิงหาคม 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 1 29 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 3 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 4 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 9 41 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 11 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 1 2 49 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 12 กันยายน 2562 100 70 0 0 70 70 0 3 0 67 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 16 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 11 0 40 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 17 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 18 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 0 3 56 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 9 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 23 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 25 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 1 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 8 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 15 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 22 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 29 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 6 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 13 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 20 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 27 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ