สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเทิง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเทิง

1,290

462

0

1

463

463

60

16

12

375

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 30 สิงหาคม 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 1 29 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 3 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 4 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 9 41 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 11 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 1 2 49 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 12 กันยายน 2562 100 70 0 0 70 70 0 3 0 67 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 16 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 11 0 40 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 17 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 18 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 9 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 23 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 25 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 1 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 8 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 15 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 22 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 29 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 6 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 13 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 20 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 27 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ