สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงของ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเชียงของ

2,020

903

0

6

909

909

255

45

0

609

1. เทศบาลตำบลบุญเรือง 8 สิงหาคม 2562 50 36 0 4 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
2. เทศบาลตำบลครึ่ง 13 สิงหาคม 2562 50 25 0 0 25 25 0 4 0 21 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลครึ่ง 14 สิงหาคม 2562 50 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 20 สิงหาคม 2562 50 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 21 สิงหาคม 2562 50 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
6. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 22 สิงหาคม 2562 50 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลครึ่ง 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 29 สิงหาคม 2562 50 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 30 สิงหาคม 2562 50 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. เทศบาลตำบลสถาน 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. เทศบาลตำบลเวียง 10 กันยายน 2562 50 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
13. เทศบาลตำบลสถาน 11 กันยายน 2562 50 36 0 0 36 36 0 6 0 30 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลสถาน 12 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 7 0 40 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 13 กันยายน 2562 50 28 0 0 28 28 0 5 0 23 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลครึ่ง 16 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 5 0 36 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 17 กันยายน 2562 70 54 0 0 54 54 0 5 0 49 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลเวียง 18 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง 19 กันยายน 2562 70 51 0 0 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
21. เทศบาลตำบลบุญเรือง 20 กันยายน 2562 100 59 0 2 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 23 กันยายน 2562 80 33 0 0 33 33 29 0 0 4 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง 23 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. เทศบาลตำบลเวียง 24 กันยายน 2562 70 57 0 0 57 57 57 0 0 0 รายชื่อ
27. เทศบาลตำบลครึ่ง 25 กันยายน 2562 80 75 0 0 75 75 75 0 0 0 รายชื่อ
28. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 26 กันยายน 2562 70 54 0 0 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. เทศบาลตำบลสถาน 1 ตุลาคม 2562 70 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง 2 ตุลาคม 2562 70 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 25 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ