สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงของ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 เทศบาลตำบลบุญเรือง 8 สิงหาคม 2562 50 30 0 4 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
2 เทศบาลตำบลครึ่ง 13 สิงหาคม 2562 50 25 0 0 25 25 0 4 0 21 รายชื่อ
3 เทศบาลตำบลครึ่ง 14 สิงหาคม 2562 50 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
4 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 20 สิงหาคม 2562 50 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 21 สิงหาคม 2562 50 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 22 สิงหาคม 2562 50 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลครึ่ง 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 เทศบาลตำบลบุญเรือง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 29 สิงหาคม 2562 50 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 30 สิงหาคม 2562 50 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลสถาน 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลเวียง 10 กันยายน 2562 50 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลสถาน 11 กันยายน 2562 50 36 0 0 36 36 0 6 0 30 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลสถาน 12 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 6 0 40 รายชื่อ
19 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 13 กันยายน 2562 50 28 0 0 28 28 0 5 0 23 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลบุญเรือง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลครึ่ง 16 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 5 0 36 รายชื่อ
23 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 17 กันยายน 2562 70 52 0 0 52 52 0 3 0 49 รายชื่อ
24 เทศบาลตำบลเวียง 18 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง 19 กันยายน 2562 70 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลบุญเรือง 20 กันยายน 2562 100 59 0 2 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
27 เทศบาลตำบลครึ่ง 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง 23 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 23 กันยายน 2562 80 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
32 เทศบาลตำบลเวียง 24 กันยายน 2562 70 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
33 เทศบาลตำบลครึ่ง 25 กันยายน 2562 100 79 0 1 80 80 0 8 0 72 รายชื่อ
34 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 26 กันยายน 2562 100 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 เทศบาลตำบลสถาน 1 ตุลาคม 2562 70 39 0 0 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง 2 ตุลาคม 2562 70 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 2 ตุลาคม 2562 100 17 0 0 17 17 0 5 0 12 รายชื่อ
40 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 เทศบาลตำบลบุญเรือง 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4 ตุลาคม 2562 100 76 0 14 90 90 0 15 0 75 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 7 ตุลาคม 2562 100 61 0 0 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
45 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 เทศบาลตำบลบุญเรือง 8 ตุลาคม 2562 200 53 0 2 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลครึ่ง 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 9 ตุลาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 9 ตุลาคม 2562 200 86 0 9 95 95 0 30 0 65 รายชื่อ
51 เทศบาลตำบลบุญเรือง 9 ตุลาคม 2562 80 23 0 1 24 24 0 16 0 8 รายชื่อ
52 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 10 ตุลาคม 2562 200 35 0 0 35 35 0 18 0 17 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลเวียง 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 เทศบาลตำบลเวียง 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 เทศบาลตำบลเวียง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 เทศบาลตำบลครึ่ง 15 ตุลาคม 2562 120 35 0 9 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
60 เทศบาลตำบลครึ่ง 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 16 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 เทศบาลตำบลเวียง 16 ตุลาคม 2562 320 62 0 3 65 65 0 15 0 50 รายชื่อ
64 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 เทศบาลตำบลครึ่ง 18 ตุลาคม 2562 120 31 0 8 39 39 0 5 0 34 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 25 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ