สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 7 สิงหาคม 2562 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 16 สิงหาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 19 สิงหาคม 2562 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 23 สิงหาคม 2562 20 13 0 1 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
7 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 26 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
8 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 30 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 6 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
10 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 9 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
11 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 13 กันยายน 2562 20 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
12 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 16 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
13 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 17 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
14 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 18 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 0 10 0 17 รายชื่อ
15 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 19 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 7 0 19 รายชื่อ
16 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 20 กันยายน 2562 30 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
17 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 23 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
18 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 24 กันยายน 2562 35 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
19 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 27 กันยายน 2562 33 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
20 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 7 ตุลาคม 2562 22 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
21 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 18 ตุลาคม 2562 22 21 0 0 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
24 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 8 พฤศจิกายน 2562 30 17 0 0 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
25 สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 15 พฤศจิกายน 2562 25 16 0 1 17 17 0 13 0 4 รายชื่อ