สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเวียงชัย

495

294

1

2

297

297

147

8

0

142

1. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 7 สิงหาคม 2562 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 16 สิงหาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 19 สิงหาคม 2562 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 23 สิงหาคม 2562 20 13 0 1 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
7. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 26 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
8. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 30 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
10. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 9 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
11. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 13 กันยายน 2562 20 19 0 1 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
12. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 16 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
13. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 17 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
14. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
15. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 19 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ
16. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 20 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
17. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 23 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ
18. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 24 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
19. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 14 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ