สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองเชียงราย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 16 กันยายน 2562 56 54 0 0 54 54 0 2 0 52 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 17 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 18 กันยายน 2562 100 74 0 18 92 92 0 10 0 82 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 19 กันยายน 2562 75 65 0 2 67 67 0 1 0 66 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 20 กันยายน 2562 71 72 0 1 73 73 0 8 0 65 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 25 กันยายน 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 26 กันยายน 2562 100 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 27 กันยายน 2562 90 17 0 14 31 31 0 4 1 26 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 30 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 2 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 1 1 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 10 ตุลาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 2 0 11 รายชื่อ
31 หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
33 หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย 11 ตุลาคม 2562 250 201 0 9 210 210 0 101 0 109 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 5 5 5 0 3 0 2 รายชื่อ
35 หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 21 ตุลาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 3 0 2 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 25 ตุลาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 28 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 7 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 8 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 11 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 12 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 13 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 14 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 15 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 18 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 19 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 20 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 21 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 22 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 25 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 26 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 27 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 28 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 29 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ