สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองเชียงราย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองเชียงราย

802

437

0

49

486

486

146

25

0

315

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 16 กันยายน 2562 56 54 0 0 54 54 0 2 0 52 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 17 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 18 กันยายน 2562 100 74 0 18 92 92 0 10 0 82 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 19 กันยายน 2562 75 65 0 2 67 67 0 1 0 66 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 20 กันยายน 2562 71 72 0 1 73 73 0 5 0 68 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 27 กันยายน 2562 30 18 0 9 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 11 ตุลาคม 2562 200 105 0 0 105 105 105 0 0 0 รายชื่อ