สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูกามยาว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอภูกามยาว

510

75

0

0

75

75

0

5

0

70

1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศพก.อำเภอภูกามยาว 2 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 19 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ