สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูกามยาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 15 สิงหาคม 2562 0 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 20 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศพก.อำเภอภูกามยาว 2 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 19 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ