สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูซาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอภูซาง

1,395

311

1

19

331

331

38

31

0

262

1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 27 สิงหาคม 2562 20 0 1 1 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 9 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 10 กันยายน 2562 100 47 0 6 53 53 0 10 0 43 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 11 กันยายน 2562 50 4 0 9 13 13 0 4 0 9 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 12 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 16 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 16 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 17 กันยายน 2562 70 16 0 1 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 18 กันยายน 2562 80 65 0 0 65 65 0 5 0 60 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 19 กันยายน 2562 70 22 0 0 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 19 กันยายน 2562 60 8 0 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 23 กันยายน 2562 55 37 0 0 37 37 37 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 24 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 26 กันยายน 2562 70 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ