สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูซาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 27 สิงหาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 9 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 10 กันยายน 2562 100 46 0 6 52 52 0 9 0 43 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 11 กันยายน 2562 50 4 0 9 13 13 0 4 0 9 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 12 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 16 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 16 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 17 กันยายน 2562 0 25 0 0 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 17 กันยายน 2562 70 16 0 1 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 18 กันยายน 2562 80 65 0 0 65 65 0 5 0 60 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 19 กันยายน 2562 60 8 0 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 19 กันยายน 2562 70 21 0 0 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 23 กันยายน 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 24 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 25 กันยายน 2562 50 37 0 0 37 37 0 4 0 33 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 25 กันยายน 2562 50 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 26 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 7 0 63 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 26 กันยายน 2562 70 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 30 กันยายน 2562 60 34 0 0 34 34 0 8 0 26 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 1 ตุลาคม 2562 55 48 0 0 48 48 0 7 0 41 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 2 ตุลาคม 2562 60 53 0 0 53 53 0 13 1 39 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 3 ตุลาคม 2562 50 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 7 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 8 ตุลาคม 2562 70 53 0 0 53 53 0 13 0 40 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 9 ตุลาคม 2562 60 57 0 0 57 57 0 56 0 1 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 10 ตุลาคม 2562 50 34 0 0 34 34 0 34 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 15 ตุลาคม 2562 60 54 0 0 54 54 0 54 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 16 ตุลาคม 2562 60 54 0 0 54 54 0 54 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 17 ตุลาคม 2562 90 84 0 0 84 84 0 84 0 0 รายชื่อ