สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ใจ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่ใจ

1,000

174

0

2

176

176

11

10

0

155

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. หอประชุมหมู่ 12 ต.ศรีถ้อย 6 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 1 0 41 รายชื่อ
11. หอประชุมหมู่ที่8ต.ศรีถ้อย 12 กันยายน 2562 50 43 0 0 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 17 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 3 0 38 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 19 กันยายน 2562 50 37 0 0 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 26 กันยายน 2562 50 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ