สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ใจ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมหมู่ 12 ต.ศรีถ้อย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 หอประชุมหมู่ 12 ต.ศรีถ้อย 6 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 1 0 41 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุมหมู่ที่8ต.ศรีถ้อย 12 กันยายน 2562 50 43 0 0 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 17 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 3 0 38 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 19 กันยายน 2562 50 36 0 0 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 26 กันยายน 2562 0 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 27 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ