สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 8 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 16 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมหมู่ 6 ต.นาปรัง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลงิม 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 5 กันยายน 2562 60 104 0 0 104 104 0 2 0 102 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมบ้านนาอ้อม ต.ขุนควร 5 กันยายน 2562 100 22 0 3 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 หอประชุมหมู่ 8 ต.ขุนควร 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาประชาคมหมู่ 6 ต.นาปรัง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 17 กันยายน 2562 200 198 0 0 198 198 0 0 0 198 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 18 กันยายน 2562 200 200 0 0 200 200 0 13 0 187 รายชื่อ
35 หอประชุมหมู่ 8 ต.ขุนควร 18 กันยายน 2562 140 77 0 3 80 80 0 14 0 66 รายชื่อ
36 หอประชุมหมู่ที่ 12 ตำบลปง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 19 กันยายน 2562 200 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
38 หอประชุมหมู่ที่ 12 ตำบลปง 19 กันยายน 2562 210 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
39 เทศบาลตำบลงิม 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 หอประชุมหมู่ 3 ตำบลควร 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาประชาคมหมู่ 6 ต.นาปรัง 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 19 กันยายน 2562 200 103 0 0 103 103 0 0 0 103 รายชื่อ
43 หอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลออย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลออย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 เทศบาลตำบลงิม 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลงิม 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศาลาประชาคมหมู่ 6 ต.นาปรัง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 หอประชุมหมู่ 3 ตำบลควร 24 กันยายน 2562 400 99 0 0 99 99 0 12 0 87 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 หอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลออย 24 กันยายน 2562 250 40 0 1 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
53 เทศบาลตำบลงิม 25 กันยายน 2562 400 98 0 25 123 123 0 5 0 118 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลออย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 หอประชุมหมู่ 3 ตำบลควร 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 25 กันยายน 2562 400 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
57 หอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลออย 25 กันยายน 2562 200 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
58 ศาลาประชาคมหมู่ 6 ต.นาปรัง 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลออย 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 หอประชุมหมู่ 3 ตำบลควร 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 หอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลออย 28 กันยายน 2562 200 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 หอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลออย 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 15 ตุลาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 16 ตุลาคม 2562 70 55 0 0 55 55 0 3 0 52 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 21 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 หอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลออย 23 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
85 หอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลออย 25 ตุลาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 25 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 30 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 31 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ